Nasze pierwsze karty pracy

Motylki zapoznały się ze swoimi kartami pracy 📖 Z dużym zaciekawieniem oglądały ilustracje i wykonywały pierwsze zadania 🖍️

Iza Łukaszewicz