Dziecięca wyobraźnia

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”.
 Te słowa o niezwykłej sile fantazji wypowiedział  Albert Einstein. Słusznie nie utożsamił wyobraźni z niepotrzebnym fantazjowaniem. Dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest stymulacja obu półkul mózgowych. Zarówno lewej- „logicznej” półkuli mózgu, jak i prawej- „artystycznej”, która odpowiada za intuicję, wyobrażenia, kreatywność.
Dla rozwoju wyobraźni szczególnie ważny jest okres dzieciństwa, to wtedy wówczas maluchy bawią się w kreowanie świata „na niby”. Nie ma powodu, dla którego trzeba by było hamować fantazję dziecka, ponieważ:

 
*Wyobraźnia jest nieocenioną bronią w walce ze stresem. Siłą dzieci jest ich zdolność udawania i myślenia magicznego. To dzięki niej łatwiej im stawiać czoła nowym problemom i pokonywać lęki.
* Fantazjowanie pozwala rozwijać krytyczne myślenie i sprzyja kreatywnemu rozwiązywaniu problemów, nieszablonowemu myśleniu, pomysłowości.
* Wyobraźnia pomaga w rozwoju społeczno-emocjonalnym oraz umacnia wiarę dziecka we własne siły. 
* Zwiększa się efektywność procesów pamięciowych, dzięki podwójnemu kodowaniu (prawa + lewa półkula mózgowa).

Dzieci z żywą wyobraźnią będą się lepiej uczyć, rozwiązywać problemy i radzić sobie z wyzwaniami w późniejszym  życiu. Dlatego należy pomóc dziecku rozwijać wyobraźnię. W naszym przedszkolu w każdej grupie wiekowej realizowane są zabawy mające wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. Szczególnie te kreatywne oraz umożliwiające ekspresję artystyczną, a także kształtujące dziecięcą wyobraźnię.

GRAŻYNA DOBOSZ