DYŻUR LETNI 2023

aktualizacja z dnia 24.07.2023r.

DRODZY RODZICE

  • W SIERPNIU  DLA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 „KOLOROWY ŚWIAT” WPŁATY DOKONUJEMY Z GÓRY NA NASTĘPUJĄCE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

ZA ŻYWIENIE KWOTA 220,00 ZŁOTYCH (W TYTULE PODAJEMY IMIĘ I NAZWISKO  DZIECKA)

      17 1240 3914 1111 0010 3679 1676

ZA POBYT KWOTA 114,00 ZŁOTYCH (W TYTULE PODAJEMY IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA)

       31 1240 3914 1111 0010 3679 1618

——————————————

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Opieka w dyżurze letnim będzie odbywać się w dwóch lokalizacjach: młodsze dzieci (3-4latki) w siedzibie przedszkola przy ul. Monte Cassino 24, starsze dzieci w oddziale zamiejscowym przedszkola – w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej przy ul. Narutowicza 10.

Dodatkowych informacji udzielamy elektronicznie. Korespondencję prosimy kierować na adres: dziesiatka@fornet.com.pl

lub telefonicznie tel.91 3274780 w godz. 8.00 – 10.00.

Ewa Brzozowska