DYŻUR LETNI 2023 składanie wniosków od 26.04.2023 do 19.05.2023

druk do pobrania: Zasady organizacji dyżuru letniego 2023 w przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miasto Świnoujście Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z […]