Uwaga, wzrosła opłata za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu…

Na podstawie Uchwały Nr LXX/546/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2022 r. ( Dz. Urz.Woj. 2022.5602 ogłoszony: 08.12.2022) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych […]