27.04 Jestem Polakiem i Europejczykiem „Miasto i wieś”

Witamy serdecznie po weekendzie Kropelki i ich rodziców <3

Tematem przewodnim tego tygodnia będzie nasza ojczyzna – Polska.

Dzisiejszy temat: „Miasto i wieś”

W tym tygodniu porozmawiamy o naszym kraju. Zachęcamy do korzystania z zaproponowanych przez nas zadań, oraz innych aktywności.

Na początek zapraszamy do aktywności fizycznej:

,,Mój dom” – zabawa ruchowa przy piosence, gdy muzyka ucichnie dzieci wskakują do swoich domków- obręczy.

„Kto skoczy wyżej?” – zabawa ruchowa z elementem skoku. Zachęć dziecko do wysokich skoków – możecie Państwo trzymać w ręku jakąś ulubioną zabawkę do której dziecko musi doskoczyć.

Następnie można oglądnąć film pt: „ Wieś i miasto” razem z dziećmi z „Jedynkowego Przedszkola”

Nasze domy

,,Nasze domy”- rozmowa tematyczna na podstawie oglądanych ilustracji przedstawiający wieś i miasto, zwrócenie uwagi dzieci na wygląd budynków, domów, ulice i znajdujące się na nich obiekty. Dzieci odpowiadają na pytania: Czym różnią się ulice wsi i miasta? W jakich domach mieszkają ludzie na wsi a w jakich w mieście? Co znajduje się na ulicach wsi a co na ulicach miasta? Odniesienie się do doświadczeń dzieci. Wyglądanie przez okno i zaobserwowanie tego co się za nim znajduje.

Polska – słuchanie wiersza Anny Bayer.

Polska to miasto,

moje przedszkole,

parki, ulice i dzieci w szkole.

Polska to wieś pachnąca chlebem,

białe obłoki płynące niebem.

To także pola, lasy i łąki,

stokrotki, maki, śpiewne skowronki.

 I jeszcze dodam tata i mama,

Polska to moja ojczyzna kochana.

Porozmawiajcie z dziećmi o wierszu, zapytajcie co z niego zapamiętały, oraz porozmawiajcie o tym, czym dla Was jest Polska.

Jeszcze raz przeczytajcie dzieciom wiersz , następnie poproście je o narysowanie swojego przedszkola, oraz swojej miejscowości.

Następnie zapraszamy do zabawy konstrukcyjnej z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków: stwórzcie własną wieś i własne miasto.

Na zakończenie krótki test: Prawda czy fałsz – dzieci odpowiadają kolejno na twierdzenia rodzica tak lub nie w zależności od tego czy zdanie jest prawdziwe czy nie np:

♦ Na wsi jeżdżą tramwaje

♦ Po chodniku w mieście chodzą krowy

♦ W mieście ludzie mieszkają w blokach

♦ Na wsi jeździ mniej aut

♦ Na wsi jest dużo sadów i ogrodów

♦ Krowy pasą się na wsi na łąkach

♦ W mieście chodzimy z psem na smyczy

Źródło: Internet, Pasja nauczyciela, Przewodnik metodyczny „Cztery pory roku”

Pozdrawiamy <3

I. Gieraszek I. Łukaszewicz

Ilona Gieraszek