Życzenia Wielkanocne

I. Gieraszek, I. Łukaszewicz

Ilona Gieraszek