ZMIANA STAWKI ŻYWIENIA OD 1 WRZEŚNIA 2020

Drodzy Rodzice.

Na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U z 2020r poz 910) Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu  informuje,  iż po ustaleniu z organem prowadzącym wzrasta stawka żywieniowa za całodzienne wyżywienie dzieci w placówce i od 01.09.2020r. wynosić ona będzie 9.00 złotych ( słownie: dziewięć złotych – stawka dzienna za cztery posiłki).

Pozostałe dotychczas uzgodnione warunki korzystania z posiłków pozostają bez zmian.

Z poważaniem Ewa Brzozowska- Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat” w Świnoujściu

Ewa Brzozowska