ZAWIESZENIE ZAJĘĆ I OPIEKI w siedzibie przedszkola, zdalne nauczanie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nowelizujące rozporządzenie MEN z 11 marca 2020r. „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”. .. do 10 kwietnia 2020r. funkcjonowanie naszego przedszkola zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie będziemy prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawcze z użyciem dostępnych komunikatorów i platform elektronicznych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

Wszystkich rodziców naszych przedszkolaków prosimy w tym trudnym dla wielu czasie o czynny udział w edukacji naszych podopiecznych. To dzięki Waszej pomocy będziemy realizować treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nauczycielki z poszczególnych grup skontaktują się z Państwem w celu uzgodnienia formy prowadzenia zajęć, zabaw i pracy indywidualnej z dzieckiem w bieżącym okresie. Pozostańce z nami w stałym kontakcie, zadbajcie o możliwość edukacji dziecka w domu, kontaktu z nauczycielem za pomocą dostępnych, uzgodnionych z nauczycielem komunikatorów, a także poczty mail.

Do dyspozycji Państwa pozostaje:

  • nasz telefon służbowy 91 3274780
  • poczta mail dziesiatka@fornet.com.pl
  • strona internetowa w działach dotyczących poszczególnych grup wiekowych
  • adresy mail nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych
  • w sprawach dotyczących płatności poczta mail: zuza-t@wp.pl

Ewa Brzozowska