zapisy dzieci na dyżur letni w lipcu i sierpniu 2020r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, m.in. zawieszeniem zajęć     w siedzibie przedszkolach, a w związku z tym zamknięciem placówek, rekrutacja do przedszkoli na sezon letni będzie odbywać się w sposób umożliwiający wykorzystanie innych metod dostarczenia dokumentów, niż wizyta osobista rodziców w placówce.

===========================================================

Termin składania kart zostaje wydłużony do 10 kwietnia 2020.

===========================================================

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

  1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki: dziesiatka@fornet.com.pl
  2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki,
  3. kontakt telefoniczny pod nr 913274780 w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku z dyrektorem przedszkola lub wicedyrektorem lub samodzielnym referentem w celu uzgodnienia innej formy dostarczenia dokumentów do placówki.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

W lipcu nasze przedszkole – Przedszkole Miejskie nr 10 ,,Kolorowy Świat”-pełnić będzie dyżur miejski w dwóch budynkach: w przedszkolu przy ul. Monte Cassino 24-25 oraz w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 ,,Tęcza” przy ul. Gdyńskiej 27B.

================================================================

Zapisy na dyżur miejski w sierpniu prowadzi Przedszkole Miejskie nr 1, przy ul. Warszawskiej 13 oraz Przedszkole Miejskie nr 11 z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 15 w Świnoujściu. Tam należy pobrać i złożyć kartę.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur letni jest brak zaległości w opłatach w przedszkolu macierzystym i wpłata na konto (dowód wpłaty) za dyżur letni z góry (w pierwszym dniu dyżuru letniego danego miesiąca, ale nie wcześniej niż 01.07.2020r. lub 03.08.2020r.).

Ewa Brzozowska