UWAGA! NIE TRZEBA DOSTARCZAĆ DO PRZEDSZKOLA ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU

NOTATKA Z DNIA 28.09.2020r.

Z uwagi na zmianę wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego od 01.09.2020r. nie trzeba już dostarczać do przedszkola dodatkowych zaświadczeń o zatrudnieniu.

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich dzieci powierzonych naszej opiece, Dyrektor Przedszkola zobowiązuje rodziców do złożenia oświadczenia, którego treść znajdziecie Państwo poniżej. Oświadczenie można wydrukować, podpisać i przynieść do placówki od dnia 01.09.2020r. W holu przedszkola na Monte Cassino 24-25 będzie udostępniony będzie kartonik, do którego można będzie wrzucić oświadczenie. Oświadczenie podpisane musi być przez oboje rodziców.

W drugim miejsce prowadzenia zajęć – w oddziale przedszkolnym w szkole przy ul. Narutowicza 10 również będziemy odbierać od Państwa oświadczenia ( woźna oddelegowana z przedszkola przy drzwiach wejściowych na pierwszy hol w szkole).

druk oświadczenia poniżej

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/737/30022/oswiadczenie-rodzicow

Ewa Brzozowska
%d bloggers like this: