Przedszkolne sukcesy 2020

Miło mi poinformować, że w rywalizacji Ogólnopolskiej z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu Gmina Miasto Świnoujście miasto zdobyło I miejsce w Polsce. To dzięki tak aktywnemu zaangażowaniu placówek oświatowych naszego miasta, w tym dzieci, nauczycieli i osób obsługi naszego przedszkola, wspięliśmy się na sam szczyt. Dużo punktów zdobyły również szkoły za przeprowadzony na zajęciach wychowania fizycznego Test Coopera.

Nauczycielki, pomoce nauczycielek i woźne przedszkolne prężnie mobilizowały dzieci do wysiłku w kreatywny sposób, realizując pomysły w obchodach Europejskiego Tygodnia Sportu. To nasz mały udział w tak wielkim ogólnopolskim sukcesie 🙂

Ewa Brzozowska
%d bloggers like this: