Propozycja zajęć 20-24.04 Dbamy o Ziemię

Cele:
-zapoznanie dzieci z oznaczeniami na globusie
-zapoznanie z pojęciem: ekolog
-kształcenie postawy współodpowiedzialności za naszą planetę
-budzenie radości z efektów własnej pracy
-rozwijanie zasobu umiejętności tanecznych
-stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, kreatywności i osobistych zainteresowań
-utrwalenie kolorów pojemników na odpady
-kształtowanie odpowiednich nawyków segregowania śmieci

1. „Planeta Ziemia” oglądanie globusa, wskazywanie lądów, wód, lodowców.

2. „Mały ekolog” M. Mosjak -nauka wiersza na pamięć- rozmowa na temat dbania o środowisko.

3. „Co rozwesela, a co zasmuca Ziemię?” karta pracy, s.12.

4. „Kwitnący sad” – malowanie konaru i liści drzewa farbami, następnie po wyschnięciu malujemy palcami kwiatki- stemplujemy kropeczki. Pracę można wykonać np kredkami i ozdobić kuleczkami z plasteliny.

5. „Tańczące wstążki” swobodny taniec z wstążką (myślę, że większość ma w domu) do muzyki Piotra Czajkowskiego „Taniec rosyjski” -fragment ten wystąpił w bajce znanej wszystkim dziewczynkom „Barbie z Jeziora Łabędziego”

6. „W ogrodzie” – zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk).

7. „Segregujemy śmieci” rozmowa na podstawie obrazków, utrwalamy nazwy kolorów  do których wrzucamy odpady.

Zabawy ruchowe:

1. „Wyruszamy na wycieczkę” Dzieci wykonują polecenia rodzica:
– Idziemy przez las(marsz),
– Przeskakujemy strumyk(podskoki, można użyć np poduszki, żeby dziecko przeskoczyło lub przykleić taśmę malarską),
– Wspinamy się na górę(udajemy, że się wdrapujemy),
 – Zbiegamy z górki (dziecko biegnie a rodzic je łapie),
– Odpoczywamy po wyprawie(leżakujemy na dywanie).

2. „Wesoły motyl” – zabawa ruchowo – naśladowcza.  Kiedy gra muzyka dzieci – motyle latają nad łąką. Kiedy rodzic wyłączy muzykę, motyle siadają na trawie – dzieci kucają.

3. Marsz i stop – Dzieci maszerują po kole w podanym przez rodzica rytmie, a na hasło „stop” kucają na chwilę i wracają do marszu. Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając tempo marszu.

4. Odklej mnie – dzieci leżą na kocykach, „przyklejone” do podłogi, a rodzice próbują „oderwać” od podłogi poszczególne części ciała dziecka.

5. Jedziemy na kocyku –Dziecko siedzi na kocyku, a rodzic ciągnie za kocyk.

6. Jak w lusterku –Siadamy naprzeciwko dziecka. Rodzice podają jakiś ruch, który dziecko odtwarza. Następuje zamiana ról (dziecko podaje ruch, a rodzic go odtwarza).

7. Podaj – złap – zabawa z piłeczkami . Dzieci z rodzicami stają naprzeciw siebie i podają/rzucają do siebie piłeczki, rodzic do dziecka i odwrotnie. Zamiast piłeczki można wykorzystać stare zgniecione gazety.

Propozycje aktywności dla chętnych:

1. „Jaki pojemnik” rysowanie po śladzie, wypowiedzi dzieci do których pojemników wyrzucamy pokazane śmieci, Karta pracy, s.13

2. „Bawimy się w detektywa” – prowadzenie obserwacji mrówki. Dzieci znajdują i obserwują mrówkę. Staramy się zobaczyć jak jest zbudowana. – Jak się porusza? – Dlaczego jest w ogrodzie tyle mrówek? – Gdzie mieszkają i czym się żywią? Wykorzystanie do prowadzonej obserwacji lupy.

Wiadomości o mrówkach:
Mrówka jest czarna, czerwona lub żółta, ma podłużny kształt. Jej ciało składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Na głowie znajdują się oczy oraz długie, bardzo ruchliwe czułki, którymi mrówka wącha i smakuje, dzięki czemu rozpoznaje inne mrówki z tego samego mrowiska, znajduje pożywienie oraz drogę do gniazda. Na głowie są też szczęki (żuwaczki) służące do rozdrabniania pokarmu i przenoszenia różnych rzeczy, z których jest budowane mrowisko. Z tułowia wyrastają 3 pary odnóży służących do poruszania się. Mrówki żyją i pracują w podziemnym gnieździe – na powierzchni widzimy tylko niewielką jego część. Ich kolonie liczą nawet po kilkadziesiąt tysięcy osobników. Mrówki budują mnóstwo korytarzy za pomocą własnych szczęk, którymi kopią, tną, gryzą, przenoszą ziemię. W mrowisku panuje określona hierarchia: królowa matka znosi jaja, wejścia pilnują mrówki-żołnierze, pracują mrówki-robotnice, które zdobywają pożywienie, opiekują się jajami, sprzątają. Pożyteczna rola mrówek w środowisku: niszczą szkodniki drzew , roznoszą nasiona , zjadają martwe szczątki roślin.

3. „Co to jest Ziemia? Czy Ziemia jest twarda?” – burza mózgów i oglądanie zbioru skał, kamieni, różnych rodzajów gleby (np. ziemia doniczkowa, piasek z piaskownicy, glina itp.)

4. Rozwiązywanie zagadek słownych

O tym wiedzą wszystkie dzieci,
że do kosza wrzucamy … (śmieci)

Gdy dla ziemi i lasu zrobimy wszystko,
to, znaczy, że dbamy o nasze… (środowisko)

Do kosza je wyrzucamy,
gdy o środowisko dbamy. (śmieci)

 W lesie czasem wybucha,
gdy się starszych nie słucha
i zapałki zapali.
Zgadnij, co będzie dalej. (pożar)

Aleksandra Otkała