Od najmniejszego węża do największego, zabawa pantomimiczna w zwierzęta

Aleksandra Kucharczyk