DYŻUR LETNI – INFORMACJE

WIADOMOŚĆ Z 09.07.2020r.

Podajemy, że w związku z nowymi wytycznymi GIS, dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na dyżur letni w lipcu. Kryteria naboru podane są poniżej. Rodziców, którzy składali kartę na dyżur letni i nie dosłali dodatkowych wymaganych dokumentów do 10 czerwca, prosimy o kontakt mail: dziesiatka@fornet.com.pl. lub tel.913274780 (wew. dyrektor, wicedyrektor).

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/739/29435/dyzur-letni-2

pozdrawiam – Ewa Brzozowska, dyrektor przedszkola

UWAGA! WIADOMOŚĆ Z DNIA 16.06.2020R.

Szanowni Rodzice, procedura naboru dzieci na dyżur letni w zmienionych warunkach działalności naszego przedszkola, została zakończona. Każdy z Państwa otrzymał na pocztę elektroniczną podaną w dokumentacji, potwierdzenie przyjęcia dziecka na dyżur letni w miesiącu lipcu i/lub sierpniu oraz informację na temat zasad działania przedszkola w okresie tzn. reżimu sanitarnego. Poniżej znajdziecie Państwo, ku pamięci, informacje związane z przedmiotową sprawą.

Z wyrazami szacunku – Ewa Brzozowska

PROCEDURA I KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 ,,KOLOROWY ŚWIAT” W ŚWINOUJŚCIU

dotycząca opieki przedszkolnej w okresie lipiec/sierpień 2020 zorganizowanej w oparciu o zalecenia GIS w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w przedszkolu i ochrony przed przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się CONVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu Miejskim nr 10 obowiązuję specjalne kryteria przyjęcia opisanej poniżej:

I.

1.Przedszkole Miejskie nr10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu będzie otwarte dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego, nie przebywają na urlopach, nie są osobami bezrobotnymi.

2. W wyniku analizy dokumentów, o miejsce w przedszkolu w okresie lipiec lub/i sierpień mogą ubiegać się tylko Ci rodzice, którzy złożyli kartę/y na dyżur letni w okresie od 10 marca do 10 kwietnia 2020 (właściwy termin naboru).

a/ Rodzice, którzy złożyli w/w terminie kartę/y na dyżur letni w przedszkolu macierzystym oraz w innych planowanych do dyżuru przedszkolach, ubiegają się o miejsce tylko w przedszkolu macierzystym.

b/ Rodzice w/w do 10 czerwca 2020r. przesyłają drogą elektroniczną na adres placówki: dziesiatka@fornet.com.pl zaświadczenie od pracodawcy/ców o braku możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie lipiec lub/i sierpień 2020r.( zał.nr1)

c/ Rodzice w/w składają oświadczenie o odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka na dyżur letni do Przedszkola Miejskiego Nr 10 ,,Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25, w okresie ogłoszonego w kraju stanu epidemii (zał.nr2).

3. Dyżur letni w miesiącach lipcu i sierpniu będzie odbywał się tylko w budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 24-25, gdzie mogą być spełnione wytyczne GIS dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola.

4. Przedszkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy w okresie ogłoszonej epidemii zmniejszoną ilość oddziałów przedszkolnych w ilości 6 grup dziecięcych z uwagi na realną możliwość zabezpieczenia opieki nad dziećmi przez kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi.

5. W miarę możliwości będą tworzone grupy dzieci zgodnie z uregulowaniem w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045) – z zastosowaniem wytycznych GIS t.j. na metraż naszych sal zabawowych w grupie może przebywać tyle dzieci, aby zachowana była minimalna przestrzeń nie mniejsza niż 2,5 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna w grupie.

6. O wynikach naboru dzieci do przedszkola na dyżur letni informuje się rodziców/opiekunów podając 17 czerwca 2020r. informację – listę dzieci przyjętych na tablicy ogłoszeń w pierwszym holu przedszkola (siedziba przedszkola przy ul. Monte Cassino 24-25) oraz telefonicznie pod nr 91 3274780.

7. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkola będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Po odwołaniu epidemii w kraju możliwy jest dodatkowy nabór dzieci do przedszkola na dyżur letni, jeśli będzie to zgodne z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i właściwego ministerstwa.

II.

1. Pierwszeństwo do opieki w przedszkolu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W miarę posiadania wolnych miejsc w przedszkolu, przy przyjęciu dziecka będą brane pod uwagę następujące kryteria w kolejności:

A. rodzic samotnie wychowujący, czynnie pracujący (zaświadczenie od pracodawcy zał. nr1)

B. wielodzietność rodziny czynnie pracujących rodziców (3 dzieci i powyżej – karta dużej rodziny)

C. Oboje rodziców czynnie pracujących (zaświadczenie od pracodawcy zał. nr1),

D. niepełnosprawność rodzica,

E. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

F. komplet uzupełniających dokumentów (zaświadczenia od pracodawcy, oświadczenie o odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka do Przedszkola)  do już złożonej karty na dyżur letni, przesłanych za pomocą poczty elektronicznej do przedszkola  w terminie do 10 czerwca 2020r.

Druki do pobrania – link do pobrania poniżej (załączniki 1 i 2)

http://bip.um.swinoujscie.pl/artykul/739/29435/dyzur-letni-2020

Ewa Brzozowska