Drodzy Rodzice, tymczasowo zawieszone są spotkania z terapeutą pedagogicznym Panią Teresą Musielak i logopedą Panią Ireną Pacześną. Tyczy się to również spotkania dotyczącego dojrzałości szkolnej dzieci.

Aleksandra Kucharczyk